Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία Δοκτώρης Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
Σύμφωνα με το άρθρο 232 του ν. 4072 ΦΕΚ (Α/86/11-4-2012) καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών σε οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες και αντικαταστάθηκε με ανάρτηση των δημοσιεύσεων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Στοιχεία εταιρίας :

ΔΟΚΤΩΡΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ELIAS GI
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Λ.ΑΘΗΝΩΝ 31 ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΚ 57003
ΑΦΜ 800922070
Δ.Ο.Υ.ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΕΜΗ 144991906000

Στην παρούσα σελίδα του ιστότοπου μας πλέον θα δημοσιεύονται οι ισολογισμοί της εταιρίας μας.